Vyšetrenie muža

Plodnosť muža ale môžu znížiť aj ďalšie faktory, ako je genetická záťaž, imunitná reakcia, porucha produkcie hormónov, nepriechodnosť vývodových ciest, neschopnosť ejakulácie, zápalové ochorenia vývodných ciest mužského pohlavného ústroja a pod.

V niektorých prípadoch nemusí byť príčina vôbec odhalená.

Základom je vyšetrenie spermiogramu. To spočíva v odbere ejakulátu masturbáciou, pred ktorým sa doporučuje dodržať trojdennú pohlavnú abstinenciu. Ejakulát je vyšetrený na prítomnosť spermií – hodnotí sa predovšetkým ich počet, pohyb a morfologická stavba.

NA ZÁKLADE VÝSLEDKU SPERMIOGRAMU VÁM LEKÁR DOPORUČÍ NAJVHODNEJŠIU METÓDU ASISTOVANEJ REPRODUKCIE.

DIAGNOSTICKÉ METÓDY PRI VYŠETRENÍ MUŽA:

Vyšetrenie spermiogramu

Kultivačné vyšetrenie spermií

Andrologické vyšetrenie

DNA fragmentácia spermií

Imunologické vyšetrenie

Genetické vyšetrenie (vyšetrenie je vhodné vykonať u mužov starších ako 45 rokov, pri absencii spermií v ejakuláte a pri opakovaných spontánnych potratoch partnerky či riziku dedičné chyby)

Hormonálne vyšetrenie (vyšetrenie sa v indikovaných prípadoch vykonáva u mužov s nízkou kvalitou spermií, vyšetrujú sa hladiny FSH, LH a testosterónu, ktoré informujú o hormonálnom pozadia tvorby spermií)

Tip:

Prečítajte si, prečo sa ženy rozhodnú darovať vajíčka. Prečítajte si spoveď darkyne

Formulár

Spýtajte sa odborníka