Darované spermie

KLINIKA REPROGENESIS TIEŽ PONÚKA DARCOVSKÝ PROGRAM PRE PÁRY, KTORÉ V RÁMCI LIEČBY NEPLODNOSTI POTREBUJÚ DAROVANÉ SPERMIE.

Darovanie spermií

Darca spermií je riešením liečby neplodnosti u párov, ktoré nemôžu počať dieťa z vlastných spermií z dôvodu nedostatočnej kvality, genetickej záťaže, onkologickej liečby, vrodenej alebo získanej poruchy tvorby spermií. 

Darca spermií

Pri výbere vhodného darcu sa vždy snažíme čo najviac priblížiť typu muža – partnera liečeného páru. Všímame si nielen výšku, farbu očí a vlasov, krvnú skupinu a Rh faktoru, ale aj záujmy, ktoré môžu byť pre vás dôležité.

Našich darcov testujeme z psychologického, genetického, hormonálneho, ale aj testy na infekčné ochorenia.

MUŽI, KTORÍ BOLI ZARADENÍ DO DARCOVSKÉHO PROGRAMU, PREŠLI NÁROČNÝMI TESTAMI A VYŠETRENIAMI: PSYCHOLOGICKÝ POHOVOR, KLINICKÉ VYŠETRENIE, TESTY NA POHLAVNE PRENOSNÉ OCHORENIA (HIV, HBSAG, HCV, SYPHILIS, CHLAMÝDIE), KRVNÚ SKUPINU A RH FAKTOR, GENETICKÉ VYŠETRENIE (KARYOTYP, PRÍTOMNOSŤ MUTÁCIÍ GÉNU CYSTICKEJ FIBRÓZY, SPINÁLNEJ MUSKULÁRNEJ ATROFII, CONNEXIN 26 – VRODENÁ HLUCHOTA).

Darovanie spermií je v Českej republike zo zákona anonymné.

V liečbe darovanými zárodočnými bunkami sa používajú iba spermie od darcov vyšetrených podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/23 / ES, a podľa zákona č. 296/2008 Zb. a Vyhlášky č. 422/2008.

Formulár

Spýtajte sa odborníka