Kryokonzervácia

KRYOKONZERVÁCIA JE ZAMRAZENIE A NÁSLEDNÉ UCHOVÁVANIE ZÁRODOČNÝCH BUNIEK.

Kryokonzervácia

KRYOKONZERVÁCIA JE ZAMRAZENIE A NÁSLEDNÉ UCHOVÁVANIE ZÁRODOČNÝCH BUNIEK.

TAKTO ZAMRAZENÉ BUNKY JE MOŽNÉ UCHOVÁVAŤ AJ NIEKOĽKO DESIATOK ROKOV.


Vitrifikácie je moderná technika kryokonzervácie, ktorá sa v súčasnej dobe na dobrých pracoviskách používa. Na rozdiel od predtým používaného pomalého zmrazenie, kedy cieľom bolo riadiť vývoj ľadových kryštálov, aby čo najmenej poškodili bunky, pri vitrifikácie sa nevytvárajú ľadové kryštály vôbec.

Po rozmrazení sú bunky vo výbornom stave a dosahované výsledky sú niekoľkonásobne lepšie ako pri použití starej metódy.

KRYOKONZERVÁCIA EMBRÍ

Ak je v deň transferu väčší počet embryí vykazujúcich dobrú morfológiu a vývoj, je možné tieto nadpočetné embryá zamraziť. Zamrazené embryá môžu byť uchovávané až niekoľko desiatok rokov.

Zamrazené embryá je možné použiť na prenos po neúspešnom absolvovaní liečby či ako druhý transfer úspešného cyklu.

Medzi hlavné výhody takto uchovaných embryí je, že žena už nemusí podstupovať náročnú hormonálnu hyperstimuláciu vaječníkov.

Embryá sú zamrazené metódou zvanou vitrifikácia. Podstatou vitrifikácie je veľmi rýchle a šetrné zamrazenie embryí. Embryá sú uložené v kryobanke kliniky v tekutom dusíku pri teplote -196 °C.

KRYKONZERVACIA VAJÍČOK

Krykonzervacia vajíčok je vhodná predovšetkým pre účely darovanie buniek, pred onkologickou liečbou na účely neskoršieho použitia alebo v prípade, že hrozí riziko zníženia kvality alebo počtu zárodočných buniek.

KRYKONZERVACIA SPERMIÍ

Krykonzervacia spermií je vhodná predovšetkým pre účely darovanie buniek, pred onkologickou liečbou na účely neskoršieho použitia alebo v prípade, že hrozí riziko zníženia kvality alebo počtu zárodočných buniek.

Spermie sú uchovávané v tekutom dusíku pri -196°C

Formulár

Spýtajte sa odborníka