Asistovaný hatching

Asistovaný hatching je jednoduchou a úplne bezpečnou metódou umožňujúcou narušenie ochranného obalu embrya, tzv. zona pellucida.

Táto technika umožňuje jednoduchšiu implantáciu embryí, optimálnu ochranu buniek embrya počas kryokonzervácie a maximálny zisk embryí vhodných na predimplantačné genetické testovanie (PGT).

Naša klinika využíva najbezpečnejšiu techniku asistovaného hatchingu pomocou dynamického lasera.

Vajíčko (oocyt) a neskôr embryo má v prvých dňoch svojho vývoja na povrchu ochranný obal  tzv. zona pellucida. Na piaty až šiesty deň po oplodnení začína embryo tento obal opúšťať, čo vedie k bezprostrednému kontaktu buniek embrya s bunkami maternicovej sliznice, čím sa začína proces nidácie (uhniezdenia) embrya.

Výrazne hrubá zona pellucida môže mať nepriaznivý vplyv na správny rast embrya a môže predstavovať nežiaducu bariéru medzi embryom a sliznicou maternice v čase jeho očakávanej implantácie. U starších pacientok a v iných indikovaných prípadoch, keď je zona pellucida pevnejšia a mohla by negatívne ovplyvniť priebeh kultivácie, odporúčame vykonať asistovaný hatching.

Narušenie obalu zona pellucida laserom pred kryokonzerváciou embryí umožňuje efektívnejšie prestupovanie kryoprotekčných roztokov embryom a tým adekvátnu ochranu buniek pred poškodením mrazom, ktoré môže počas kryokonzervácie nastať. Po rozmrazení embrya uľahčuje jeho rekonvalescenciu a tým zvyšuje úspešnosť otehotnenia po KET (kryoembryotransferi). V prípade záujmu pacientov o kryokonzerváciu embryí robíme automaticky asistovaný hatching na všetkých embryách vhodných na zamrazenie.

Biopsia embryonálnych buniek sa na účely predimplantačného genetického testovania (PGT) robí na päť- až šesťdňových embryách v štádiu tzv. hatchujúcej blastocysty. Na získanie čo najväčšieho množstva embryí vhodných na biopsiu sa na 3. deň kultivácie robí na všetkých embryách asistovaný hatching.

Formulár

Spýtajte sa odborníka