Asistovaný hatching

Asistovaný hatching je jednoduchou a úplne bezpečnou metódou umožňujúcou naručenie ochranného obalu embrya tzv. Zóny pellucidy.

Táto technika napomáha vycestovaniu embrya zo zóny pellucidy, čím je umožnená jeho jednoduchšia implantácia a následne ďaľší vývoj.

Naša klinika využíva najbezpečnejšiu techniku asistovaného hatchingu pomocou dynamického laseru.

V prvých dňoch vývoja má embryo okolo seba ochrannú vrstvu (zóna pellucida) Piaty až šiesty deň po oplodnení začína proces uhniezdenia embrya, kedy embryo opúšťa svoj ochranný obal, zóna pellucida mizne a dochádza k bezprostredného kontaktu buniek embrya s bunkami maternicovej sliznice a zároveň to znamená odstránenie mechanickej bariéry, ktorá by znemožňovala ďalší rast embrya.

Problémy s opakujúcim sa zlyhaním implantácie môžu byť spôsobené neschopnosťou embrya ,, opustiť“ svoj ochranný obal či zmenami priamo samotnej ochrannej vrstvy. V takých prípadoch vykonáme asistovaný hatching. Pri tejto technike narušíme tesne pred transférom tvrdý obal embrya laserom alebo špeciálnou ihlou a tím mu uľahčíme prichytenie sa k maternicovej stene.

Formulár

Spýtajte sa odborníka