Darované embryá

Darované embryá ponúkame párom, ktoré nemajú možnosť využiť vlastné zárodočné bunky ( vajíčka ani spermie) pre umelé oplodnenie.

SPOJENÍM VAJÍČKA DARKYNE A DARCOVEJ SPERMIE VZNIKNÚ DAROVANÉ EMBRYÁ.

Vajíčka darkyne sú odobrané a plodnené darcom spermatu. Spojením vajíčka darkyne a spermie darcu vzniknú darované embryá. Po kultivácii sú kvalitné embryá zamrazené. Výhodou tohto programu je jeho časová flexibilita, keďže embrya môžu byť rozmrazené v deň transféru.

Darované embryá pochádzajú výlučne od mladých plodných darcov, nie od pacientov, ktorí svoje embryá už nevyužijú. Embryá sa pripravujú v rámci liečby párov z darovaných vajíčok a darovaných spermií.

Pri výbere oboch týchto darcov sa vždy snažíme maximálne priblížiť nielen vonkajším znakom Vás a Vášho partnera ( výška, farba očí a vlasov), ale aj Vašim povahovým vlastnostiam a záujmom, ktoré sú pre Vás dôležité.

Vďaka našej komplexnej darcovskej databáze sme tak schopný pre Vás vyhľadať tu najvhodnejšiu darkyňu a darcu s najbližšou možnou zhodou ako vonkajšich znakov, tak povahových rysov darkyňe/darcu a liečeného páru.

Darkyňe vajíčok a darcovia spermií

Darkyne vajíčok sú ženy vo veku 18 až 34. Darcovia spermií sú muži od 18 do 35 rokov.

Naše darkyne a darcov testujeme z psychologického, genetického, hormonálneho hľadiska, ale aj kvôli infekčným ochoreniam vrátane HIV.

ŽENY A MUŽI, KTORÍ BOLI ZARADENÍ DO DARCOVSKÉHO PROGRAMU, PREŠLI NÁROČNÝMI TESTAMI A VYŠETRENIAMI: PSYCHOLOGICKÝ POHOVOR, KLINICKÉ VYŠETRENIE, TESTY NA POHLAVNE PRENOSNÉ OCHORENIA (HIV, HBSAG, CMV, SYPHILIS, CHLAMÝDIE), HORMONÁLNY PROFIL, KRVNÚ SKUPINU A RH FAKTOR, GENETICKÉ VYŠETRENIE (KARYOTYP, PRÍTOMNOSŤ MUTÁCIÍ GÉNU CYSTICKEJ FIBRÓZY, SPINÁLNEJ MUSKULÁRNEJ ATROFII, CONNEXIN 26 – VRODENÁ HLUCHOTA). U DARKÝŇ SA VYKONÁVA AJ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETRENIE.

V liečbe darovanými embryami sa používajú iba vajíčka a spermie od darkýň / darcov vyšetrených podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/23 / ES, a podľa zákona č. 296/2008 Zb. a Vyhlášky č. 422/2008.

Formulár

Spýtajte sa odborníka