Najčastejšie otázky a odpovede

Najčastejšie otázky k liečbe darovanými oocytami.

Prečo sa rozhodnú mladé ženy pre darovanie oocytov?

Darovanie vajíčok, darcovstvo krvi a plazmy patrí k spôsobom, ako pomôcť. Potenciálnej darkyne sa pri osobnom pohovore tiež pýtali na motiváciu a ako najčastejšie odpovede uvádzajú: 1)    Chcem pomôcť. 2)    V bezprostrednej blízkosti je niekto, kto potrebuje k otehotneniu darované vajíčka, alebo má problém s otehotnením. 3)    Keď teraz pomôžem, je pravdepodobné, že až budem pomoc potrebovať ja, nájde sa niekto iný, kto bude ochotný pomôcť.

Ako sa darkyne vyberajú?

K našim požiadavkám na potenciálne darkyne, okrem všetkých negatívnych testov (krvné testy na vylúčenie infekčných chorôb – HIV, syfilis, hepatitída B a C, cytomegalovírus, genetické testy – karyotyp a nosičstvo cystickej fibrózy, SMA, Connex 26, krvné testy na určenie krvnej skupiny a Rh faktoru, hormonálne vyšetrenie, ultrazvukové vyšetrenie) patrí: Vek ženy – medzi 18. a 32. rokom života, BMI – do 25, nefajčiarky, minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie, v minulosti absolútne žiadne užívanie drog, žiadne trvalo užívané lieky, v osobnej a rodinnej anamnéze žiadne psychiatrické poruchy a ochorenia a žiadne známe dedičné choroby.

Je darovanie anonymné?

Darovanie vajíčok je obojstranne anonymné.

Ako klinika ReproGenesis priraďuje darkyňu alebo darcu?

Naša klinika disponuje širokou databázou darkýň a darcov a my môžeme splniť požiadavky liečeného páru takmer na 100 %. Čím viac informácií od liečeného páru dostaneme, tým presnejšie môže náš tím darkyňu, alebo darcu vybrať.

Je možné na želanie liečeného páru priradiť aj darkyňu iného etnika?

Klinika ReproGenesis má v databáze darkýň oocytov aj mladé ženy – potenciálnye darkyne (českého občianstva), ktorých korene sú iného etnika.

Kedy je darkyňa vybraná?

Vhodná darkyňa je vybraná 6 týždňov pred odberom oocytov

Kedy dostanem informácie o darkyni?

Informácie o darkyni (ako je vek a krvná skupina) získate 2 až 3 týždne pred odberom oocytov.

Aký je maximálny vek príjemkyne?

Liečbu možno vykonať do 49 rokov príjemkyne.

Kto je z právneho hľadiska rodičom dieťaťa, ktoré sa narodilo po liečbe darovanými spermiami a darovanými oocytmi?

Podľa platných právnych predpisov je v SR liečba neplodnosti možná iba u heterosexuálnych párov. Žena a muž, ktorí podpísali informovaný súhlas s liečbou, sa zo zákona stávajú matkou a otcom dieťaťa / detí so všetkými rodičovskými právami a povinnosťami.

Aké vyšetrenia budem pred liečbou absolvovať?

U žien nad 45 rokov veku odporúčame mamografické vyšetrenie a odporúčania gynekológa, že je možné otehotnieť. Ďalej Vaše a partnerové testy STD (testy na sexuálne prenosné choroby) nie staršie ako 6 mesiacov. Od Vášho partnera výsledky vyšetrení spermiogramu.

Ktorý je prvý deň menštruácie, keď na ich začiatku špiníte?

Špinenie sa neberie ako začiatok menštruácie. Za prvý deň menštruácie považujte prvý deň silného menštruačného krvácania, ak začne menštruácia po 20 hodine večer, berte za prvý deň menštruácie nasledujúci deň.

Koľko dní abstinencie partnera je najvhodnejšie pre kvalitu spermií?

Odporúčajú sa 3 dni pohlavnej abstinencie, najmä preto, aby bol dostatočný objem ejakulátu pre spracovanie laboratóriom. Nie je potrebná dlhodobá abstinencia, pretože tá môže mať negatívny vplyv na morfológiu spermií.

Je možé nejako podporiť lepšiu kvalitu spermií pred odberom?

Na kvalite spermií sa podieľajú všetky vplyvy, s ktorými bol muž v kontakte posledné 3 mesiace pred odberom. Preto nie je potrebný žiadny špeciálny režim v krátkej dobe pred odberom ejakulátu.

Kedy bude vykonaný embryotransfer?

Naplánovanie embryotransferu vykonáva lekár v spolupráci s embryológom a pacientkou. Transfer sa vykonáva 3. alebo 5. deň po odbere vajíčok darkyne. O dátume a čase embryotransferu Vás bude informovať koordinátorka.

Koľko embryí sa bude transferovať?

Zvyčajne jedno, maximálne dve embryá. Nadbytočné kvalitné embryá odporúčame zamraziť.

Aká má byť kvalita embryí v jednotlivých dňoch?

Kvalitu embryí možno hodnotiť od druhého dňa ich vývoja. Dvojdňové embryo by malo mať najlepšie 3-4 bunky. Trojdňové embryo potom 6-8 buniek. Štvrtý deň vývoja sa embryo stáva morulou a jej kvalita sa hodnotí veľmi ťažko. 5. deň vývoja sa embryo stáva blastocystou.

Čo si na embryotransfer priniesť?

Na embryotransfer si nie je potrebné priniesť nič špeciálne. So sebou prineste všetky podpísané súhlasy s Vašou liečbou, takisto, ak si prajete nadbytočné embryá zmraziť, podpísaný súhlas so zmrazovaním embryí.

Mám míať pred transferom plný močový mechúr?

Na embryotransfer nie je nutné mať extrémne naplnený močový mechúr. Odporúčame nechodiť tesne pred embryotransferom na záchod mechúr vyprázdniť. Stredne naplnený močový mechúr napomáha napriameniu maternice a tým uľahčuje zavedenie embryí do maternice.

Ako dlho samotný transfer trvá?

Nekomplikovaný transfer trvá 3 – 5 minút. Po transfere zostanete ležať na transferovom sále ešte asi 10 – 15minut. Potom môžete odísť domov.

Môže byt pri transfere prítomný partner?

Prítomnosť partnera pri embryotransfere je samozrejmosťou (ak si neželáte inak).

Musím po transfere ležať v posteli?

Po embryotransfere nie je nutný úplný pokoj. Odporúčame bežný denný režim s obmedzením stresujúcich faktorov, ako sú fyzicky náročné športy alebo ťažká manuálna práca. Nie je nutná pracovná neschopnosť.

Kedy môže po transfere cestovať domov?

Po embryotransfere nie je obmedzená možnosť cestovania. Obvykle pacientky v deň prenosu embryí, najneskôr nasledujúci deň, cestujú domov všetkými dopravnými prostriedkami.

Kdy se embryá uhnizďujú v maternici?

Embryá sa do sliznice maternice uhniezďujú (nidujú) zvyčajne 6.- 8. deň po oplodnení, teda v nasledujúcich 24-48 hodinách po embryotransfere.

Začala som špiniť, je to normálne?

V priebehu 10 dní po embryotransfere sa môže objaviť špinenie. Je spôsobené drobným poraneniam krčka maternice pri transfere a ďalej následným uhniezďovaním embryí. Na výsledky liečby toto špinenie nemá žiadny vplyv. Silné alebo dlhšie krvácanie skonzultujete s lekárom.

Musím ďalej užívať všetky lieky?

Áno, pokračujte v užívaní všetkých liekov, ktoré ste užívali pred embryotransferom.

Po užití Utrogestanu mi nie je dobre, čo mám robiť?

Ak Utrogestan prehĺtate, začnite ho zavádzať do pošvy (v rovnakej dávke) dvakrát denne (ráno a večer). Ak ho zavádzate, možno prejsť na progesterónový gél (Crinone), alebo injekcie.

Kedy si mám urobiť test?

Tehotenský test si urobte za dva týždne po embryotransfere, presný dátum máte uvedený v záverečnej správe.

Tehotenský test z moču je negatívny, čo mám robiť?

V prípade negatívneho testu z moču môžete pre istotu podstúpiť tehotenský test z krvi. Ak sa potvrdí negativita testu, vysaďte všetky lieky používané v súvislosti s liečbou.

Mám pozitívny test!

Pokračujte v užívaní všetkých liekov. Ak sa jedná o test z moču, je možné potvrdiť výsledok krvným testom, nie je to však nevyhnutné. Následne sa objednajte k ultrazvukové kontrole za 14 dní po pozitívnom teste.

Začala som špiniť, čo mám robiť?

Nevysadzujte žiadne lieky, je vhodné dodržiavať pokojový režim. Dávku progesterónu (Utrogestan) si navýšte o dve tablety na obed. V prípade, že špiníte pred termínom vykonania tehotenského testu, počkajte a vykonajte ho v stanovenom termíne. V prípade už potvrdenej pozitivity testu sa objednajte na kontrolný odber krvi s trojdňovom odstupom.

Kedy je vhodné ultrazvukové vyšetrenie?

Ultrazvukové vyšetrenie má význam vykonať najskôr za 3 – 4 týždne po embryotransfere.

Koľko týždňov som vlastne tehotná?

Deň odberu vajíčok je 14. deň tehotenstva.

Ako mám ďalej užívať lieky?

Všetky lieky užívajte bezo zmeny (ak Vám lekár už pred transferom nepovedal inak) až do prvého vyšetrenia ultrazvukom, ktorý si naplánujte za 14dní od pozitívneho tehotenského testu.

Som v 10. týždni, mám stále užívať všetky lieky?

Odporúčame užívať všetky lieky bezo zmeny až do konca 12. týždňa tehotenstva. Samozrejme, že každá pacientka užíva iné lieky a ich vysadenie je vždy individuálne. Dávku estrogénov a progesterónu je možné po dosiahnutí 11. týždňa znížiť po porade s lekárom na polovicu a za 10 dní liečbu definitívne ukončiť. Presné časovanie vysadení liekov po úspešnom cykle IVF vždy konzultujte so svojim lekárom.

Mám negatívny test z moču, ale nekrvácam, je stále nádej?

Všetky testy z moču nie sú rovnako citlivé, prosím opakujte pokiaľ možno iný močový test za 2 dni, a ak bude stále negatívne a začnete krvácať, bola Vaša liečba neúspešná. Ak vyjde test negatívny a nekrvácate, alebo len slabo špiníte, je nutné vykonať tehotenský test z krvi.

Na koho sa mám obrátiť s ďalším postupom?

Na zhodnotenie Vašej neúspešnej liečby a stanovenie ďalšej liečebnej stratégie sa objednajte k lekárovi, ktorý Vám vytváral plán Vašej liečby do 10 -14 dní.

Mám ďalej užívať lieky?

Ak máte opakovane negatívny tehotenský test, môžete všetky lieky vysadiť naraz. Jedinou výnimkou je užívanie Prednisonu v dávke nad 10 mg (2tbl) denne. O tom, ako ho postupne vysadzovať sa poraďte s lekárom, ktorý Vám ho predpísal.

Kedy môžem absolvovať ďalšiu liečbu?

Ak máte z predchádzajúceho cyklu s darovanými vajíčkami u nás zmrazené embryá, možno kryoembryotransfer naplánovať už v nasledujúcom cykle. Ak potrebujete novú liečbu s darovanými oocytmi, doba vhodnej ďalšej liečby bude odporučená Vaším lekárom.

Informácie pre staršie ženy

Vek 40 rokov, nie je hranicou pre liečbu neplodnosti. Liečbu neplodnosti môže podstúpiť žena do 49 rokov – podľa platnej legislatívy.

Liečba neplodnosti u žien starších ako 40 rokov sa s vlastnými zárodočnými bunkami (vajíčkami) už nedoporučuje vzhľadom k vysokému výskytu chromozomálnych vád. Žene po 40. roku života je možné navrhnúť program s darovanými oocytami.

Nepravidelný menštruačný cyklus sa dá upraviť pomocou hormonálnej liečby – kombinovanými preparátmi (estrogen – gestagénnymi). Cyklus sa darí upraviť väčšinou v priebehu 3 mesiacov, následne je možné zahájiť prípravu k IVF liečbe.

Maternicové myómy sa vyskytujú u viacerých žien už po 30. roku života. Pred plánovaným tehotenstvom podstúpte odborné lekárske vyšetrenie. Lekár posúdi veľkosť a lokalizáciu myómu. Na základe vyšetrenia Vám môže byť doporučená chirurgická liečba myomatózy. Drobné myómy (o veľkosti do 3cm) sa väčšinou chirurgicky neliečia pred tehotenstvom. Maternicové myómy sa môžu v tehotenstve zväčšovať,  samotný plod ale neohrozujú. Starostlivosť o ženy často prebieha v ambulanciách pre rizikové a patologické tehotenstvá na špecializovaných pracoviskách.

Ak bola liečba rakoviny už definitívne ukončená, kontrolné cytologické vyšetrenia sú negatívne, potom môžete plánovať tehotenstvo. V závislosti na rozsahu operačného výkonu sa môže u žien po konizácii krčku maternice mierne zvýšiť riziko hroziaceho predčasného pôrodu.

Pri metóde ICSI (injekcia spermie priamo do vajíčka) vždy vyberáme pod mikroskopom tú morfologicky najkvalitnejšiu spermiu, so správnou hlavičkou, správne nasadeným krčkom a bičíkom, vyberá sa jedine morfologicky normálna spermia, alebo spermia s čo najmenšími odchýlkami. Pri tejto metóde spermie prekonávajú husté viskózne prostredie, čím sa do miesta na miske, kde embryológ vyberá spermie, dostávajú iba spermie s dostatočným pohybom.

Problémy s počatím môžu byť rôzne. Ak je spermiogram relatívne v poriadku, odporúčame zvoliť si metódu PICSI. Táto metóda umožňuje selekciu spermií, nie len na základe ich morfológie, ale hlavne sa selektujú zrelé spermie, ktoré majú výrazne menšiu pravdepodobnosť chromozomálneho (vnútorného) poškodenia. Môžete sa ale zamerať viac na vyšetrenie spermií. V dnešnej dobe už existuje niekoľko genetických vyšetrení, ktoré Vám poskytnú viac informácií. Lekár IVF to s Vami bude určite obšírnejšie konzultovať.

Samozrejme, ak máte obavy z viac-početného tehotenstva, prenos jedného embrya je riešením. Pre najefektívnejšiu selekciu embrya Vám odporúčame novú metódu Monitoringu embryí, kde pozorujeme vývoj embrya pomocou špeciálneho kamerového systému. Prístroj nám umožňuje zachytiť každú nedokonalosť, či poruchu delenia embrya. Embryo zostáva po celý čas v inkubátore, čo znamená, že vôbec nenarušujeme prostredie, v ktorom sa embryo vyvíja. Embryo vybrané týmto spôsobom má väčšiu pravdepodobnosť implantácie a úspešného tehotenstva.

Je možné využiť metódu PICSI v kombinácii s monitoringom embryí. Metóda PICSI umožní vybrať spermie, ktoré sú nie len dobrej kvality, ale hlavne sú schopné oplodniť pri metóde ICSI (vpich spermie do cytoplazmy vajíčka) zrelé a kvalitné vajíčko. Táto metóda zvýši percentuálnu úspešnosť oplodnených vajíčok. Väčší počet vajíčok dáva šancu na väčší počet embryí a tým vyššiu úspešnosť prenosu najkvalitnejšieho embrya/embryí. Následne sa oplodnené vajíčka umiestnia do špeciálneho kultivačného boxu, v ktorom sú nonstop po celý čas kultivácie – až do štádia blastocysty – sledované kamerovým systémom – Monitoring embryí. Obraz kultivovaných embryí má embryológ neustále k dispozícii na monitore kultivačného boxu, a je schopný okamžite odhaliť i drobnú odchýlku vo vývoji embrya. Metóda Monitoringu embryí je veľmi vhodná pre páry, ktoré chcú mať istotu prenosu „najlepšieho“ embrya/embryí.