Asistovaná reprodukcia

POKIAĽ NEDÔJDE K OTEHOTNENIU ANI PO ODSTRÁNENÍ ZISTENÝCH PRÍČIN, ALEBO PRI PORUCHÁCH, KTORÉ NIE JE MOŽNÉ RIEŠIŤ INÝM SPÔSOBOM, LEKÁR NAVRHNE NIEKTORÚ Z METÓD ASISTOVANEJ REPRODUKCIE.

Platná legislatíva umelého oplodnenia v Českej republike

Umelé oplodnenie

Asistovaná reprodukcia

Asistovanú reprodukciou (umelým oplodnením) je v širšom slova zmysle označená akákoľvek manipulácia s pohlavnými bunkami (gamétami) vedúca k zvýšeniu šance na počatie u neplodných párov.

V užšom slova zmysle sa tento termín používa pre postupy vedúce k umelému oplodneniu v laboratóriu – in vitro fertilizácia (IVF). Pri liečbe neplodnosti sú vždy najprv doporučány jednoduchšie postupy, v prípade neúspechu sa prechádza k postupom zložitejším.

Krok prvý

Prípravná fáza

Liečba za pomoci asistovanej reprodukcie začína na klinike konzultácií s IVF špecialistom, kedy sa počas pohovoru analyzuje plodnosť páru a histórie doterajšej liečby. Na základe tejto analýzy sú odporúčané konkrétne metódy a plán liečby.

OBJEDNAJTE SA NA KONZULTÁCIU S IVF ŠPECIALISTOM EŠTE DNES!

DEŇ 0

Vajíčka

Vyšetrením ženy zistíme ako výkonné sú jej vaječníky a posúdime kvalitu vajíčok. Žena v rámci vyšetrenia absolvuje ultrazvukové vyšetrenie malej panvy, vyšetrenie hladiny hormónov, prípadne genetické a imunologické vyšetrenie, kedy analyzujeme plodnosť ženy. Ak je možné bez problému užiť na liečbu vajíčka ženy, tá sa následne získavajú punkciou a odsatím z vaječníkov v krátkodobej celkovej anestézii.

Ak sa zistí problém, ktorý neumožňuje použitie vlastnych vajíčok pre úspešnú liečbu, odporučíme použitia vajíčok darovaných. V takom prípade si možno vybrať z našej obsiahlej databázy vhodnú darkyňu a liečba môže bez omeškania pokračovať.

Spermie

Základným vyšetrením muža je spermiogram. Podľa výsledku spermiogramu sa stanoví vhodná metóda oplodnenia vajíčka. V prípade dobrého výsledku spermiogramu je možné získané spermie zmraziť a uchovať pre neskoršie využitie. Ak v ejakuláte nie sú spermie schopné oplodnenia, odporučí sa operačné odobratie spermií zo semenníkov metódou MESA či TESE, ktorý vykoná špecialista urológ v celkovej anestézii. Ak však ani táto metóda nevedie k získaniu kvalitných spermií, možno na želanie paru využiť spermie darované.

Oplodnenie vajíčok a vznik embryí

K oplodneniu vajíčka dochádza buď samovoľne v tele ženy (IUI) alebo mimotelovo, kedy sa teda jedná o asistovanú reprodukciu (IVF).

In vitro fertilizácia je jednoduchou konvenčnou metódou mimotelového oplodnenia. Princípom IVF metódy je samovoľné splynutie mužskej a ženskej pohlavnej bunky v médiu za prísne definovaných a kontrolovaných podmienok.

Zvýšenie pravdepodobnosti otehotnenia prináša injekcia spermie priamo do vajíčka, metóda ICSI.

Stále väčším problémom je poznať, ktorá spermie je skutočne zdravá. Preto pre ich výber doporučujeme precíznejšiu metódu PICS (Physiological ICSI). Pre oplodnení vajíčok sa použijú tie, ktoré sa cielene pohybujú ku kvapke chemické látky, ktorú obsahuje tiež obal vajíčka. Táto látka pôsobí podobne ako magnet.

DEŇ 1. – 5.

KULTIVÁCIA EMBRYÍ

Oplodnením vajíčka vznikne embryo. Bohužiaľ nie je možné zabezpečiť, aby spojením spermie a vajíčka vznikala len dokonalá embrya. To, ako sa vo vnútri vajíčka premiešajú genetickej informácie z materskej a otcovskej strany, nevie veda ovplyvniť. Jedná sa záležitosť náhody.

Predĺžená kultivácia embryí je najzákladnejšou možnosťou oddeliť embryo zdravé od nedokonalého. Úplne chybná embryá sa počas prvých piatich dní v laboratóriu prestanú vyvíjať. Embryá, ktorá sa do 5. dňa stále vyvíjajú, možno považovať za dobré. Prenesieme jedno, maximálne dve embryá do maternice a ostatné kvalitné možno zamraziť.

Pre analýzu vývoja embryí používame EmbryoScope. Táto neinvazívna metóda umožňuje nepretržité snímanie a analýzu embryonálneho vývoja bez nutnosti opakovaného hodnotenia embryí mimo kultivačné prostredie. Kontinuálne snímanie mimotelového vývoja embryí predstavuje najmodernejšiu metódu kultivácie in vitro. Objektívna analýza nasnímaného vývoja zaisťuje maximálne efektívne selekciu vhodných embryí k transferu a vylučuje embryá s abnormálnym vývojom.

Pri zvýšenom riziku vrodených genetických ochorení môžeme pomocou metódy PGD (Preimplantačná genetickej diagnostiky) posúdiť chromozomálne genetickú výbavu embrya a postihnuté embryo neprenášať.

DEŇ 5

TRANSFER EMBRYA DO MATERNICE

Po úspešnej kultiváciu je vhodné embryo prenesené (transferovaná) do maternice. Embryotransfér, čiže prenos embryí do dutiny maternice, je finálnym krokom liečby neplodnosti. Samotný proces, ktorý prebieha s pomocou tenkého transferového katétra, je nenáročný a bezbolestný výkon. Aby bolo spoľahlivo zaistené presné umiestnenie embrya do maternice, je celý výkon vykonávaný pod priamou ultrazvukovou kontrolou.

Netransferovaná vyvíjajúce sa embryá možno zmraziť a mať možnosť počať ďalšie dieťa z nasledujúceho transferu rozmrazených embryí (KET).

DEŇ 6. – 7

UHNIEZDENIE EMBRYA

Šiesty až siedmy deň embryonálneho vývoja, teda deň až dva po transfere, sa embryo uhnízďuje do sliznice maternice. Uhniezdenie je ovplyvňované rôznymi faktormi a mediátory, ktoré nie sú žiadnou zobrazovacou technikou viditeľné. Ultrazvukom viditeľná výška endometria je jedným z pomocných faktorov.

Šancu na úspešné uhniezdenie embrya možné zvýšiť pomocou EmbryoGlue. EmbryoGlue je médium podporujúce implantáciu embrya. Prídavok proteínu vo vysokej koncentrácii v tomto médiu zvyšuje počet živo narodených detí po IVF. EmbryoGlue tak obsahuje všetky potrebné živiny a energetické zdroje potrebné po optimálny vývoj embrya po embryotransféru. Vysoká koncentrácia implantáciu podporujúceho proteínu, ktorého syntéza je fyziologicky zvýšená v deň implantácie, vytvára ideálne podmienky pre úspešné uhniezdenie embrya.

Formulár

Spýtajte sa odborníka