Naša úspešnosť

PROFESIONÁLNY A DEDIKOVANÝ TÍM, V KOMBINÁCII S NAJMODERNEJŠÍM TECHNICKÝM VYBAVENÍM KLINIKY, JE ZÁRUKOU VYSOKEJ ÚSPEŠNOSTI LIEČBY.

85-100%

oplodnenosti vajíčok

Vďaka našim skúseným embryológom, ktorí sú schopní vybrať kvalitné spermie pre metódu ICSI, dosahujeme 85–100% oplodniteľnosť vajíčok. Na základe úspešného oplodnenia, vzniku väčšieho počtu embryí, máme vyššiu šancu na úspešný výber vhodných embryí k transferu, a následne i nadbytočných kvalitných embryí na zamrazenie pre použitie k ďalšiemu prenosu.

S cieľom, aby sme zaistili čo najlepšie výsledky našej liečby, dbáme na kvalitnú stimuláciu ako aj darkýň, tak aj pacientok, vďaka najmodernejším technológiam sú embryologické mikromanipulácie, oplodnenie vajíčok a následná kultivácia vzniknutých embryí pod nepretržitým kontrolným systémom.

O vývoji svojich embryí sú naše páry informovanné denne v celom priebehu päťdňovej kultivácie. Vďaka kontinuálnemu monitoringu embryí a kultivácií embryí sa VŽDY do piateho dňa snažíme čo najviac priblížiť fyziologickým podmienkam embrya, a tým dosahujeme vysokej úspešnosti v liečbe, ktorá je ukončená pôrodom zdravého dieťaťa.

58%

ÚSPEŠNOSŤ V DARCOVSKOM PROGRAME

Liečba neplodnosti u žien starších ako 40 rokov sa s vlastnými zárodočnými bunkami (vajíčkami) už nedoporučuje vzhľadom k vysokému výskytu chromozomálnych vád. Žene po 40. roku života je možné navrhnúť program s darovanými oocytami.

 

 

67%

ÚSPEŠNOSŤ V DARCOVSKOM PROGRAME KRYO (prenos rozmrazených embryí)

darcovskom programe čerstvých cyklov sa nám darí u našich pacientok dosiahnuť 67% úspešnosti v liečbe. Všetky výsledky sú stanovené až na základe potvrdeného tehotenstva na ultrazvuku, jedná se teda o klinickú graviditu, nie chemickú (pozitívny močový test).

V nasledujúcom grafe máme darcovský program rozdelený podľa toho, či sa jedná o liečbu pomocou darovaných vajíčok (OD), alebo i pomocou darovaných spermií – darované embryo (DE). Vek liečených žien je rozdelený do troch kategórií: do 40 rokov (45). 90 % všetkých darcovských cyklov bolo kontrolované pomocou kontinuálneho monitoringu embryí pomocou prístroja EMBRYOSCOPE. Vďaka kontinuálnemu monitoringu embryí sme zdokonalili výber najlepších embryí, a radíme sa tak medzi kliniky s najlepšími výsledkami v Európe.

Vďaka kvalitnej príprave darkyní v darcovskom programe a zisku dostatočného počtu kvalitných vajíčok pre príjemkyne v 71 % cyklov IVF s darovanými vajíčkami (OD) zmrazujem ešte ďalšie embryá vysokej kvality. V darcovskom programe u darovaných vajíčok a spermií za vzniku darovaného embrya (DE) zamrazujeme minimálne ďalšie dve embryá u 100 % cyklov.

53%

ÚSPEŠNOSŤ V DARCOVSKOM PROGRAME KRYO (prenos rozmrazených embryí)

Úspešnosť v darcovskom programe KRYO pri prenose dvoch darovaných embryí (2 DE) je 53 %, pri prenose jedného darovaného embrya (1 DE) 47 %. Darované embryá boli vytvorené špeciálne pre darcovský program. Všetky sú vybrané a zamrazené na základe bezchybného vývoja, ktorý je v priebehu kultivácie kontrolovaný pomocou kontinuálneho monitoringu embryí na prístroji EMBRYOSCOPE. Všetky embryá sú zamrazené po päťdňovej kultivácii v štádiu blastocýst. Všetky výsledky v darcovskom programe KRYO sú stanovené až na základe potvrdeného tehotenstva na ultrazvuku, jedná sa teda o klinickú graviditu, nie chemickú (pozitívny močový test).

Formulár

Spýtajte sa odborníka