Darcovský program

Darcovská databáza

Klinika ReproGenesis disponuje obsiahlou databázou darcov a darkýň. Vďaka tomu pre Vás môžeme vybrať skutočne najvhodnejšiu darkyňu alebo darcu.

Zdieľanie rizika a garancie

IVF liečba, a to aj v prípade, že bude k Vašej liečbe nutné použitie darovaných vajíčok a spermií, je na našej klinike možná bez dlhej čakacej doby.

Darované spermie

Klinika ReproGenesis ponúka darcovský program pre páry, ktoré v rámci liečby neplodnosti potrebujú darované spermie.

Darované vajíčka

Na klinike ReproGenesis sa v rámci dostupných metód asistovanej reprodukcie špecializujeme aj na darcovský program pre páry, ktorí v rámci liečby neplodnosti, dosiahnutiu tehotenstva a pôrodu zdravého dieťaťa potrebujú darované vajíčka.

Darované embryá

Darované embryá ponúkame párom, ktoré nemajú možnosť využiť vlastné zárodočné bunky ( vajíčka a spermie) pre umelé oplodnenie.

Kto sú darcovia spermií

Darcovia spermií sú mladí, zdraví muži vo veku 18 až 35 rokov. Naša databáza darcov je skutočne rozsiahla. Chceme Vám totiž poskytnúť darca, ktorý vizuálne aj krvnou skupinou maximálne zodpovedá Vášmu partnerovi.

Kto sú darkyňe vajíčok

Darkyňami vajíčok sú mladé ženy vo veku 18 až 34 rokov. Z našich dlhoročných skúseností je veková hranica 32 rokov optimálna, s vyšším vekom sa znižuje počet aj kvalita získaných vajíčok.

Najčastejšie otázky a odpovede

Najčastejšie otázky k liečbe darovanými oocytami.