MACS, Magnetic-Activated Cell Sorting

MACS (MAGNETIC-ACTIVATED CELL SORTING) JE NOVÁ METÓDA SELEKCIE SPERMIÍ.

PRE NORMÁLNY VÝVOJ EMBRYA JE NEVYHNUTNÁ GENETICKÁ INTEGRITA SPERMIE.

VYSOKÝ STUPEŇ DNA FRAGMENTÁCIE V SPERMATICKOM JADRE MÔŽE NEGATÍVNE OVPLYVNIŤ EMBRYONÁLNE DELENIE A NÁSLEDNÝ VÝVOJ, VEDÚCI K ZASTAVENIU VÝVOJA V ŠTÁDIU BLASTOCYSTY ALEBO K VČASNÉMU POTRATU.

Poškodenie dna spermie reprezentovanej fragmentáciou a následnú apoptózou (bunkovú smrťou), môže byť príčinou mužskej neplodnosti, ktorú štandardné metódy, ako sú určovanie koncentrácie spermií, morfologické posudzovanie, alebo testy motility, nemôžu odhaliť.

Hlavnou príčinou poškodenia spermatickej DNA je oxidatívny stres, ktorý všeobecne stúpa so zvyšujúcim sa vekom a / alebo pri zápalových ochoreniach, fajčenie cigariet, užívanie liekov, enviromentálnym znečistenia a pri zvýšenej testikulárnej teplote.

MACS® ART Annexin V System bol navrhnutý pre selektívne odstránenie týchto defektných, aj keď morfologicky nerozlíšiteľných buniek zo vzorku pacienta. Proces začína magnetickým označením poškodených spermií, ktoré následne prechádzajú separačnou kolónou, kde sú selektívne zachytávané. Intaktné žijúci spermie, ktoré nevykazujú známky fragmentované DNA, pretečú kolónou a sú zbierané pre ďalšie použitie (ICSI alebo kryokonzervácia).

Priamy zisk spermií pripravených pre fertilizáciu predstavuje kľúčovú výhodu oproti tradičným DNA fragmentačním testom, pri ktorých pacient získa len nepraktickú informáciu o percente poškodených buniek.

Formulár

Spýtajte sa odborníka