Microfluidic Sperm Sorting

REVOLUČNÁ NOVINKA V OBLASTI SELEKCIE SPERMIÍ: MIKROFLUIDNÉ ČIPY ZyMōt.

Microfluidic Sperm Sorting metoda

Microfluidic Sperm Sorting je metóda selekcie spermií pomocou čipu. Metóda je založená na princípe prirodzeného výberu spermií priechodom cez mikrobariéry simulujúce prirodzené prostredie reprodukčného systému ženy. Vytriedené spermie majú lepšiu morfológiu, genetickú kvalitu a viac ako dvojnásobnú životaschopnosť a pohyblivosť ako nevytriedené spermie. Metóda preukázateľne zvyšuje úspešnosť cyklu až o 25%.

Metóda Mikrofluidic Sperm Sorting predstavuje novú šetrnú alternatívu štandardného spracovania spermií, ktorá nevyžaduje žiadnu predchádzajúcu úpravu vzorky spermií a použitie prístrojov (napr. odstredivku), ktoré môžu zvyšovať oxidatívny stres spermií.

Metoda Microfluidic Sperm Sorting v praxi

Pri transfere získaných embryí počas procesu umelého oplodnenia (IVF) významne ovplyvňuje šancu na úspešné otehotnenie spôsob výberu kvalitných a zdravých spermií. Počas normálneho procesu oplodnenia sú zdravé spermie od ostatných oddelené v mikrofluidných kanáloch vyskytujúcich sa prirodzene v materskom reprodukčnom systéme.

Pri IVF liečbe je tento prirodzený mechanizmus tela (výberu spermií) napodobnený prostredníctvom mikrofluidných čipov. Mikrofluidné čipy boli vyvinuté tak, aby v laboratórnom prostredí úplne napodobnili prirodzený mechanizmus výberu spermií. Tieto mikrokanály pracujú ako filter, ktorý vyberie len zdravé a kvalitné spermie. Doterajšie spôsoby výberu kvalitných spermií sú časovo náročné a počas ich centrifugácie (odstredenie pri veľmi vysokých otáčkach) môže dochádzať k ich poškodzovaniu.

Pri výbere spermií pomocou mikrofluidných čipov sa centrifugácia nepoužíva. V procese výberu spermií sa využíva iba vlastný pohyb spermií a celý proces maximálne simuluje prirodzený výber tých najkvalitnejších spermií. Týmto spôsobom sa pri veľmi nízkej hladine reaktívneho oxidatívneho stresu získavajú spermie s nepoškodenou DNA a najlepšími epigenetickými vlastnosťami. V dôsledku tohto sa úspešnosť otehotnenia významne zvyšuje. Použitie mikrofluidných čipov významne znižuje počet potratov pri IVF aj insemináciách.

Mikrofluidic Sperm Sorting čip má vstupný otvor pre vzorku, ktorý je spojený s výstupným zberným otvorom cez mikrofluidný kanálik. Neupravená vzorka spermií sa napipetuje do vstupného otvoru, kde proti pohybu tekutiny a cez spomínané mikrobariéry musia prítomné spermie aktívne putovať do výstupného otvoru. Spermie sú tak selektované oddelením zdravých pohyblivých spermií vo výstupnom otvore od nekvalitných spermií zachytených v kanáliku.

INDIKÁCIA NA VYUŽITIE METÓDY MICROFLUIDIC SPERM SORTING

Formulár

Spýtajte sa odborníka