Prečo ReproGenesis

Nie sme továreň

Zakladáme si na citlivom osobnom prístupu, profesionalite a vysokom štandarde poskytovaných služieb

Rešpektujeme individualitu každého liečeného páru. Naše posolstvo je jasné – sme na rovnakej úrovni ako ostatné popredné svetové IVF centrá a našim cieľom je udržanie tohto štandardu, rovnako tak aj úspešných výsledkov.

ÚSPEŠNOSŤ

SPOKOJNÝ KLIENTI SÚ JEDNÝM Z TOP ARGUMENTOV PRE VÝBER NAŠEJ KLINIKY.

Profesionálny tím v kombinácii s moderným technickým vybavením kliniky je zárukou vysokej úspešnosti v počte dosiahnutých tehotenstiev.

DÔVERA

LIEČBA NEPLODNOSTI JE OTÁZKOU DÔVERY, KVALITY A SPOKOJNOSTI.

Našou prednosťou je empatia, ústretovosť a pochopenie vašich starostí. Vieme, že vaša radosť začína úspechom v rukách našich embryológov. Neustále pracujeme na tom, aby liečba u nás bola čo najpríjemnejšia.

Akupunktúra

Veríme v podpornú silu tradičnej čínskej medicíny - akupunktúry.

Našim pacientkám ponúkame možnosť akupunktúry, vykonávanej certifikovaným lekárom v priebehu liečby.

AREÁL

BUDOVA KLINIKY REPROGENESIS JE SITUOVANÁ V LUKRATÍVNEJ ŠTVRTI BRNO – PISÁRKY,

v bezprostrednej blízkosti brnianského výstaviska. Je ľahko dostupná všetkými dopravnými prostriedkami. Možnosť parkovania priamo v areály – dostatok parkovacích miest pre našich klientov.

LEGISLATÍVA

ÚSPEŠNÁ LIEČBA NEPLODNOSTI SA MUSÍ OPIERAŤ AJ O ZNALOSŤ PRÁVNYCH PREDPISOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

musia byť dodržiavané zákonom stanovené podmienky pre zaistenie akosti a bezpečnosti ľudských tkanív a buniek.

Časová dostupnosť liečby

MINIMÁLNÁ ČAKACIA LEHOTA VĎAKA UNIKÁTNEJ DATABÁZE DARKÝŇ A DARCOV

Disponujeme nejdokonalejšou databázou darkýň a darcov v celej Českej republike. Vďaka tomu môžme vybrať liečenému páru naozaj najvhodnejšiu darkyňu a darcu. Liečba v ReproGenesis je zahájená bez dlhej čakacej lehoty.

Formulár

Spýtajte sa odborníka