Surogátne materstvo

V INDIKOVANÝCH PRÍPADOCH MOŽNO LIEČBU NEPLODNOSTI PODSTÚPIŤ ZA POMOCI NÁHRADNEJ MATKY.

O NUTNOSTI VYUŽITIA NÁHRADNEJ MATKY ROZHODUJE VŽDY LEKÁR, KTORÝ SA ŠPECIALIZUJE NA TÚTO PROBLEMATIKU.

Pre indikáciu na liečbu pomocou surogátky musí byť jednoznačný dôvod, viď. nižšie uvedené indikácie k náhradnému materstvu. Počet prenášaných embryí do maternice náhradnej matky je limitovaný len na jedno embryo.

Vykonávame iba samotnú liečbu, surogátky nesprostredkovávame ani nijako nevstupujeme do vzťahu medzi genetickými rodičmi a náhradnou matkou.

Liečba s využitím náhradného materstva je hradená zdravotnými poisťovňami podľa rovnakých pravidiel platných pre prípady liečby bežného IVF.

INDIKÁCIE K NÁHRADNÉMU MATERSTVU

Formulár

Spýtajte sa odborníka