PGD / PGS

PGD – METÓDA UMOŽŇUJÚCA GENETICKÉ VYŠETRENIE VYVÍJAJÚCEHO SA EMBRYA EŠTE PRED JEHO ZAVEDENÍM DO MATERNICE. POMOCOU PGD SA VYLÚČIA EMBRYÁ S GENETICKÝMI PORUCHAMI.

PGS – PREIMPLANTAČNÝ GENETICKÝ SCREENING SLÚŽI K VYLÚČENIU NOVO VZNIKNUTÝCH CHROMOZOMÁLNYCH ABNORMALÍT

PGD

Metóda umožňujúca genetické vyšetrenie vyvíjajúceho sa embrya ešte pred jeho zavedením do maternice. Pomocou PGD sa vylúčia embryá s genetickými poruchami. Genetické poruchy môžu byť na úrovni chromozomálnych anomálií (translokácie, aneuploidie, iné štrukturálne prestavby chromozómov),  alebo sa jedná o poruchu jedného génu, teda monogénne ochorenie.

Vyšetrenie pozostáva z odberu buniek (blastomér) z embryí, ktoré sa následne podrobia genetickej analýze.

PGD umožňuje vylúčenie prenosu embryí, ktoré sú postihnuté závažnou genetickou vadou.

PGS

Táto metóda slúži k vylúčeniu novo vzniknutých chromozomálnych abnormalít. Vyšetrenie pozostáva z odberu buniek (blastomér) z embryí, ktoré sa následne podrobia genetickej analýze.

INDIKÁCIE K PGD / PGS

Formulár

Spýtajte sa odborníka