Príčiny neplodnosti

NIE KAŽDÝ PÁR MÁ TO ŠŤASTIE POČAŤ DIEŤA PRIRODZENOU CESTOU.  O NEPLODNOSTI JE MOŽNÉ HOVORIŤ, POKIAĽ AJ PO ROČNOM PRAVIDELNOM NECHRÁNENOM STYKU NEDÔJDE K OTEHOTNENIU.  PO TEJTO DOBE JE VHODNÉ VYHĽADAŤ ODBORNÍKA Z KLINIKY REPRODUKČNEJ MEDICÍNY A ZISTIŤ PRÍČINU NEPLODNOSTI. MÔŽE SA JEDNAŤ LEN O ĽAHKÚ PORUCHU, KTORÚ JE MOŽNÉ ODSTRÁNIŤ ÚPRAVOU ŽIVOTOSPRÁVY ALEBO POMOCOU LIEKOV. U väčšiny párov je však príčina zložitejšia a je potrebné ju riešiť individuálne.

Každým rokom stúpa počet párov, ktoré majú problémy s otehotnením.

Páry s poruchou plodnosti podstupujú liečbu neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie. Štatistiky uvádzajú, že sa u nás takto narodí každé desiate dieťa.

U niektorých párov je neplodnosť spojená iba s jedným faktorom (znížený počet spermií, nepriechodnosť vajíčkovodov), u iných sa problémy kombinujú. Asi u 10% párov nie je možné cez použitie najmodernejších diagnostických postupov jednoznačne určiť príčinu neplodnosti.

Moderná medicína v dnešnej dobe ponúka celú radu metód asistovanej reprodukcie, ktoré pomáhajú párom, ktoré majú problémy s plodnosťou, splniť si svoj sen o kompletnej rodine.

Neplodnosť postihuje rovnomerne ženy aj mužov.

Čiastočne môžu byť dôvody neplodnosti neznáme a nepreukázateľné. V každom prípade predstavuje neplodnosť pre väčšinu párov veľmi závažný problém.

PRÍČINY ŽENSKEJ NEPLODNOSTI

Ženská neplodnosť býva najčastejšie spôsobená:

PRÍČINY MUŽSKEJ NEPLODNOSTI

Mužská neplodnosť býva najčastejšie spôsobená:

Tip:

VEĽMI DÔLEŽITÁ JE ROVNAKO PSYCHICKÁ PODPORA PÁRU AKO ZO STRANY OŠETRUJÚCEHO LEKÁRA, TAK HLAVNE RODINY A NAJBLIŽŠÍCH PRIATEĽOV. V niektorých prípadoch je dobrým riešením vyhľadať pomoc psychológa. Pre úspešnosť liečby je totiž psychická pohoda nevyhnutná.

Formulár

Spýtajte sa odborníka