Psychologická poradňa

Dlhodobá snaha o počatie je náročným obdobím v živote ženy a páru. Toto obdobie je na jednej strane dosť často spojené s veľkým očakávaním a nádejou, ale na druhej strane aj so sklamaním, smútkom, pocitmi viny či hnevom. Pre opakované, neúspešné pokusy o otehotnenie je v odbornej literatúre popísaný syndróm psychického utrpenia typického pre neplodnosť. Až u 20% žien sa objavujú klinicky významné psychické problémy prejavujúce sa úzkosťou, depresívnym prežívaním, pocitmi menejcennosti a zlyhania, beznádejou, sociálnou izoláciou av neposlednom rade sa objavujú aj významné problémy vo vzťahoch.

Každý človek, ktorý cestou za vytúženým dieťaťom pomocou IVF sám prešiel, vie, že je to obdobie silného tlaku a stresu, ktoré má dosť často povahu až traumatické, boľavé skúsenosti. To vedie k rozvoju nepriaznivého psychického stavu, pri ktorom sa vyplavujú stresové hormóny, ktoré naopak môžu negatívne pôsobiť proti úspešnému otehotneniu ukončenému pôrodom zdravého dieťaťa. Vďaka týmto medicínskym znalostiam sa v poslednej dobe v modernej liečbe IVF uplatňuje psychologická a pychoterapeutická starostlivosť, pretože čo viac ako tehotenstvo, pôrod a materstvo by malo byť tak intenzívne spojené s emóciami.

Cieľom psychologickej intervencie by malo byť:

Možnosť individuálneho psychologického poradenstva pre našich klientov ponúkame v spolupráci s PhDr. Hana Neudertová Ph.D.

Pondelok
9 – 13h

Utorok
9 – 12h

Piatok
8 – 10h

Formulár

Spýtajte sa odborníka