Intrauterinná inseminácia

INTRAUTERINNÁ INSEMINÁCIA (IUI) JE NAJJEDNODUCHŠOU A NAJMENEJ INVAZÍVNOU METÓDOU ASISTOVANEJ REPRODUKCIE.

Princíp inseminácie

Princípom inseminácie (IUI) je príprava spermií v laboratóriu tak, aby sa selektovali najpohyblivejšie spermie a tie sú potom zavedené katétrom priamo do dutiny maternice. Tým sa skráti ich cesta k vajíčku a zvýši sa pravdepodobnosť počatia. Inseminácia sa vykonáva spermiami partnera, popr. darcovskými spermiami.

Procedúra zavedenie spermií je podobná bežnému gynekologickému vyšetrenie, zavedenie katétra so spermiami je nebolestivé, nevyžaduje zotrvanie na lôžku.

IUI PROCES:

Jedná sa o bezbolestný výkon, ktorý sa vykonáva ambulantne a bez anestézie. Možno ho využiť, ak má žena priechodný aspoň 1 vajcovod. Dôvody prevedenia inseminácia sú poruchy ovulácie u ženy alebo ľahšie poruchy mužskej plodnosti, prípadne u párov bez pravidelného pohlavného styku a môže sprevádzať hormonálnej stimuláciou ženy. Úspešnosť tejto metódy neprevyšuje 12% a závisí na príčine neplodnosti a kvalite spermií

OPLODNENIE SPERMIAMI OD PARTNERA:

V deň inseminácia sa partnerovi masturbáciou odoberie vzorek spermií a odovzdá ho do laboratória. Vzorka je ihneď spracovávaná tak, aby sa selektovali najpohyblivejšie spermie (najčastejšie sa selektuje metódou swim-up vyplaváním do média). Približne za 2 hodiny je vzorka pripravená a môže sa vykonať vlastná inseminácia.

OPLODNENIE SPERMIAMI OD DARCA:

U párov, kde muž nemá v ejakuláte žiadne alebo veľmi nekvalitné spermie, možno na vnútromaternicovú insemináciu použiť spermie darca. Príprava darcovskej inseminácie trvá približne 2 hodiny.

INDIKÁCIA K IUI

IUI je možno vykonávať u žien, u ktorých dochádza k ovulácii spontánne, v prirodzenom menštruačnom cykle. Tento zákrok sa vykonáva aj v prípade, kedy žena trpí poruchami ovulácie, tu je nutná hormonálna stimulácia vaječníkov, pri ktorej sa môže vo vaječníkoch naraz vyvíjať i viac vajíčok.

Úplne jednoznačnou indikáciou pre IUI je imunologická príčina neplodnosti, kedy sú u ženy dokázané protilátky proti spermiám, ktoré predstavujú prekážku v ceste krčku hrdlom.

POSTUP:

Pri tejto metóde sú vopred pripravené a premyté spermie zavedené špeciálnym katétrom do dutiny maternice ženy, čím sú prekonané prirodzenej bariéry tela, ktoré môžu byť príčinou neschopnosti prirodzeného počatia páru. Jedná sa o jednoduchý a bezbolestný výkon vykonávaný ambulantne bez celkovej anestézie.

Formulár

Spýtajte sa odborníka