ERA test

ERA TEST (ENDOMETRIAL RECEPTIVITY ARRAY) JE MOLEKULÁRNE DIAGNOSTICKÝ TEST NA VYŠETRENIE RECEPTIVITY SLIZNICE MATERNICE (ENDOMETRIA).

RECEPTIVITA JE STAV, KEĎ JE ENDOMETRIUM PRIPRAVENÉ NA IMPLANTÁCIU (UHNIEZDENIE) EMBRYÁ.

Bežne sa endometrium hodnotí pomocou ultrazvuku, ktorý však vie ukázať len jeho výšku a štruktúru. ERA test ponúka možnosť, ako sliznicami preskúmať a zvyšuje tak pravdepodobnosť úspešného otehotnenia.

ERA test na molekulárnej úrovni určia hladiny expresie 238 génov, ktoré sa podieľajú na receptivite endometria. Lekár tak môže vyhodnotiť, či je v daných dňoch endometrium správne vnímavé na prenos embrya, alebo či je tzv. „Okno implantácie“ posunuté.

ERA test sa vykonáva optimálne v cykle predchádzajúcom cykle, v ktorom je plánovaný prenos embrya.Tkanivo k testu lekár získa biopsiou sliznice maternice. Vďaka výsledkom môžeme stanoviť vhodný termín prenosu embrya pre každú klientku individuálne.

ERA TEST JE VEĽMI CITLIVÝ A UMOŽŇUJE DOBRE ODHADNÚŤ OKAMIHU, KEDY JE SLIZNICA PRIPRAVENÁ PRIJAŤ EMBRYÁ. PRETO JE VHODNÝ PRE ŽENY S OPAKOVANÝMI NEÚSPEŠNÝMI EMBRYOTRANSFÉRU.

Formulár

Spýtajte sa odborníka