Darcovská databáza

Klinika ReproGenesis sa špecializuje na pomoc párom, ktoré nemôžu mať dieťa z vlastných zárodočných buniek či už z dôvodu ich nedostatočnej kvality, genetické záťaže alebo po prekonanej onkologickej liečbe.

Disponujeme najdokonalejšou databáz darcov a darkýň v celej Českej republike. Vďaka tomu môžeme vybrať páru skutočne najvhodnejší darkyňu alebo najvhodnejšieho darcu.

Liečba v ReproGenesis je tak zahájená bez dlhej čakacej doby.

Kompletný

Darcovský program

KLINIKA REPROGENESIS DISPONUJE NAJDOKONALEJŠOU DATABÁZOU DARCOV A DARKÝŇ V CELEJ ČESKEJ REPUBLIKE. VĎAKA TOMU PRE VÁS MÔŽEME VYBRAŤ SKUTOČNE NAJVHODNEJŠÍ DARKYŇU ALEBO DARCU.

Naša klinika ponúka kompletný darcovský program. Výber vhodnej darkyne (darovaná vajíčka) alebo darcu (darované spermie), popr. darovaného embrya / embryí je možný ihneď. Následne sa začne liečba s čo najefektívnejším postupom, ktorý navrhne lekár s ohľadom na individuálne priania a individuálne potreby liečeného páru.

DARCOVSKÝ PROGRAM ZAHŔŇA:

Klinika ReproGenesis sa špecializuje na darcovský program vajíčok pre páry, ktoré sa liečia s neplodnosťou. Len vďaka našej komplexnej darcovskej databázu môžeme pre vás okamžite vyhľadať najvhodnejšiu darkyňu na základe takmer 100% zhody vonkajších znakov, ale aj povahových vlastností a záujmov.

Spojením vajíčka darkyne a darcovej spermie vzniknú darovaná embrya. Pri výbere oboch týchto darcov sa vždy snažíme maximálne priblížiť nielen vonkajším znakom vás a vášho partnera (výška, farba očí a vlasov), ale aj vašim povahovým vlastnostiam a záujmom, ktoré sú pre vás dôležité.

Darovanie spermií a vajíčok v Českej republike je anonymné. Ošetrujúci lekár Vám spoľahlivo vyberie najvhodnejšieho darcu. Naše komplexné darcovská databáza umožňuje čo najrýchlejšie nájsť požadovanú zhodu.

Darkyňami vajíčok sú mladé zdravé ženy vo veku 18 až 34 rokov. Z našich dlhoročných skúseností je veková hranica 32 rokov optimálna, s vyšším vekom sa znižuje počet aj kvalita získaných vajíčok.

Darcovia spermií sú mladí zdraví muži vo veku 18 až 35 rokov. Naša databáza darcov je skutočne obsiahla. Chceme vám totiž poskytnúť darcu, ktorý vizuálne i krvnou skupinou maximálne zodpovedá vášmu partnerovi.

Samozrejmosťou je, na želanie liečeného páru, vybrať rovnakého darcu spermií, ak v predchádzajúcom cykle došlo k tehotenstvu a pôrodu, a to v prípade, že sa bunky od tohto darcu stále nachádzajú v kryobance kliniky.

Pri liečbe darovanými gamétami vzniká viac embryí. Embryá, ktorá nebola transferovaná a vykazujú dobrú kvalitu, môžu byť zamrazená pre ďalšie použitie. Ak žena otehotnie, je možné použiť pre ďalšie transfer rozmrazená embryá z toho istého cyklu a dosiahnuť skutočné príbuznosti súrodencov z darovaných buniek.

Tip:

NA KLINIKE REPROGENESIS SI VŽDY MÔŽETE BYŤ ISTÍ, ŽE OŠETRUJÚCI LEKÁR BUDE VYCHÁDZAŤ Z VAŠICH INDIVIDUÁLNE ŽELANIA A POTRIEB A NAVRHNE VÁM TEN NAJEFEKTÍVNEJŠÍ POSTUP LIEČBY.

Formulár

Spýtajte sa odborníka