Embryomonitoring

Monitoring embryí a umelá inteligencia!

Novinka na klinike ReproGenesis – výber najvhodnejšieho embrya pomocou umelej inteligencie!

Prístroj Embryoscope pre kultiváciu embrií sme rozšírili o najmodernejší software pracujúci s umelou inteligenciou, ktorý pomáha vybrať top embryo a tým výrazne zvýšiť šancu na úspešné tehotenstvo a pôrod zdravého dieťaťa.

Teraz máte možnosť túto revolučnú metódu výberu embryí pomocou umelej inteligencie vyskúšať aj u nás zdarma!

Kontaktujte nás v období od  apríla do júna, absolvujte liečbu v nasledujúcich troch mesiacoch a ako poďakovanie za prejavenú dôveru obdržíte Embryomonitoring za asistencie umelej inteligencie ZDARMA. K tomu pridávame jarný bonus, kryokonzerváciu ďalších embryí vrátane ročného uchovania zdarma. Cieľom nášho tímu je pomôcť Vám na ceste za splnením snu stať sa rodičmi.

Monitoring embryí je kontinuálne snímanie mimotelového vývoja embryí a predstavuje najmodernejšiu metódu kultivácie in vitro.

Embryomonitoring u nás prebieha v najmodernejšom EmbryoScope, ktorý sme rozšírili na základe najnovších svetových poznatkov a trendov asistovanej reprodukcie o nadstavbu – software s precíznou vyhodnocovacou umelou inteligenciou. 

Ten vie na základe zobrazovacej technológie a porovnávania tisícov relevantných dát predikovať výber toho najvhodnejšieho embrya k transferu. Embrya s najvyšším potenciálom k úspešnému uchyteniu, nasledujúcemu vývoju a pôrodu zdravého bábätka. 

Roky výskumu a vývoja

Mimoriadny spôsob objektívnej analýzy nasnímaného vývoja embrya teraz za asistencie presných algoritmov špičkovej umelej inteligencie, ktorá zaisťuje maximálne efektívnu selekciu vhodných embryí k transféru a vylučuje bezchybné embryá s abnormálnym vývojom.

3D a 2D snímanie spoločne s analýzou dynamiky embryonálneho vývoja za pomoci algoritmov vytvorených umelou inteligenciou na základe stotisícov dostupných dát, predstavuje embryomonitoring najmodernejšiu metódu v kultivácii a posudzovaní vývoja embryí. Jedná sa o počítačom – EMBRYOSKOPOM – riadené kontinuálne sledovanie vývoja embryí a vyhodnocovanie zaznamenaných analyzovaných dát. 

Celý monitoring prebieha v uzatvorenom inkubátore, s embryami nie je manipulované pre účely pozorovania a sú tak menej vystavené nepriaznivým podmienkam behom embryonálneho vývoja. 

Na základe robených záznamov algoritmy porovnávajú, hodnotia a predikujú dynamiku vývoja aj detailnú morfológiu embrya. Embryológ tak získava ďalší rozmer relevantných dát a možnosť vybrať najvhodnejšie embryo k transféru. 

Hodnotenie embryí je tak vďaka asistencii špičkového algoritmického nástroja precízne a objektívne. Odhalenie porúch delenia buniek embrya umožňuje elimináciu embryí s výskytom chromozomálnych abnormalít a zníženiu výskytu častých potratov.

Systém monitorovania vývoja embryí za využitia algoritmov umelej inteligencie prinieslo nový rozmer pri výbere najlepšie sa vyvíjajúceho embrya s najvyššou pravdepodobnosťou úspešnej implantácie a ďalšieho úspešného vývoja. 

Tradičné hodnotenie embryí je obmedzené dostupným množstvom informácií o vývoji embrya. Pomocou časozbernej analýzy je možné detekovať skôr neviditeľné vzorce vývoja embryí a udalostí, ktoré korelovali s klinickým výsledkom. Vďaka iDAScore® systému sú analyzované vysoko kvalitné 3D záznamy z vývoja embryí a ľahko tak zprehľadňujú informácie, ktoré sú o každom embryu nutné, aby bolo hodnotenie naozaj efektívne.

 

Aká je budúcnosť umelej inteligencie?

IVF centrá čelia rastúcemu dopytu pacientov, ktorí často vyžadujú stále zložitejšie postupy. Existuje tak jasná potreba zefektívňovať čo najviac procesov, predovšetkým tých kľúčových, ako výber najvhodnejšieho embrya je. Zaisťuje sa tím kvalita liečby pri optimalizácii zdrojov na klinike. Používanie systémov založených na umelej inteligencii už teraz prináša pozitívne výsledky. Zároveň odhaľuje veľký potenciál pre zefektívnenie rozhodnutia o liečbe v blízkej budúcnosti.

Dôvody pre embryo monitoring

Formulár

Spýtajte sa odborníka