Darované vajíčka

V KLINIKE REPROGENESIS SA ŠPECIALIZUJEME NA DARCOVSKÝ PROGRAM PRE PÁRY, KTORÉ V RÁMCI LIEČBY NEPLODNOSTI, DOSIAHNUTÍM TEHOTENSTVA A PÔRODU ZDRAVÉHO DIEŤAŤA POTREBUJÚ DAROVANÉ VAJÍČKA.

Darovanie vajíčok

Darovanie vajíčok patrí medzi veľmi úspešné metódy liečby neplodnosti. Vajíčka získaná od zdravej anonymnej darkyne sú oplodnené spermiami partnera príjemkyne a vzniknutá embryá sú následne prenesené do maternice príjemkyne – budúcej matky.

Liečba neplodnosti metódou darovanie vajíčok je síce pre liečený pár náročná, pretože sebou nesie predovšetkým komplikovanú emočnú a citovú záťaž, ale ponúka reálnu šancu mať deti aj tým párom, ktoré by bez jej využitia nemali žiadnu šancu. Darovanie vajíčok umožňuje príjemkyni prežitok vlastného tehotenstva od samého začiatku, pôrod a bezprostredné možnosť dojčenia, čo je pre celú rodinu jednoznačný prínos.

Darovanie vajíčok je v Českej republike legálne, dobrovoľné, bezpečné a je založené na princípe anonymity medzi darkyňou a príjemkyňou darovaných pohlavných buniek a medzi darkyňou a dieťaťom narodeným z darovaných pohlavných buniek.

Vďaka našej komplexnej darcovskej databáze môžeme okamžite vyhľadať najvhodnejšie darkyňu. Vždy sa snažíme maximálne priblížiť najbližšej možnej zhode vonkajších znakov, ale aj povahových vlastností a záujmov darkyne s liečeným párom.

Komu je liečba darovanými vajíčkami určená:

Párom, kde žena neprodukuje vlastné vajíčka

Najčastejšie sa jedná o ženy, u ktorých nedošlo k vývinu vaječníkov alebo im boli oba vaječníky operatívne odstránené. Také ženy postihnuté predčasným zlyhaním funkcie vaječníkov potrebujú darované vajíčka.

Párom, kde žena neprodukuje kvalitné vajíčka

Patria sem ženy, ktoré opakovane prekonali liečbu sterility metódami mimotelového oplodnenia a neboli získané kvalitné vajíčka alebo nevznikli kvalitné embryá. Také ženy, ktoré majú vyšší vek môžu produkovať vajíčka nižšej kvality, ktoré nie sú schopné oplodnenia alebo vzniknuté embryá sa nedokážu uhniezdiť v maternici.

Párom, kde je žena prenášačkou dedičného ochorenia

U týchto žien bola genetickým vyšetrením zistená zmena chromozómu, ktorá by mohla byť prenesená na budúcich potomkov.

Darkyne vajíčok

Darkyne vajíčok sú ženy vo veku 18 až 34. Naše darkyne testujeme z psychologického, genetického, hormonálneho, ale aj kvôli infekčným ochoreniam vrátane HIV.

ŽENY, KTORÉ BOLI ZARADENÉ DO DARCOVSKÉHO PROGRAMU, PREŠLI NÁROČNÝMI TESTAMI A VYŠETRENIAMI: PSYCHOLOGICKÝ POHOVOR, ULTRAZVUKOVÉ VYŠETRENIE, KLINICKÉ VYŠETRENIE, TESTY NA POHLAVNE PRENOSNÉ OCHORENIA (HIV, HBSAG, HCV, SYPHILIS), HORMONÁLNY PROFIL, KRVNÚ SKUPINU A RH FAKTOR, GENETICKÉ VYŠETRENIE (KARYOTYP, PRÍTOMNOSŤ MUTÁCIÍ GÉNU CYSTICKEJ FIBRÓZY, SPINÁLNEJ MUSKULÁRNEJ ATROFII, CONNEX 26 – VRODENÁ HLUCHOTA).

Všetky darkyne sú vysokoškolsky vzdelané, alebo vysokú školu študujú.

Darovanie vajíčok je v Českej republike zo zákona anonymné.

V liečbe darovanými zárodočnými bunkami sa používajú iba vajíčka od darkýň vyšetrených podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/23 / ES, a podľa zákona č. 296/2008 Zb. a Vyhlášky č. 422/2008.

Formulár

Spýtajte sa odborníka