Firemná politika

KLINIKA REPROGENESIS PATRÍ MEDZI POPREDNÉ EURÓPSKE CENTRÁ ASISTOVANEJ REPRODUKCIE, ŠPECIALIZUJÚCE SA NA DETAILNÚ DIAGNOSTIKU A ĎALŠIE DOSTUPNÉ MODERNÉ METÓDY LIEČBY NEPLODNOSTI.

KLINIKA BOLA ZALOŽENÁ V ROKU 2011 A VYBUDOVALA SI RENOMÉ JEDNÉHO Z NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ZARIADENÍ NIELEN  V ČESKU, ALE AJ V CELEJ EURÓPE.

FIREMNÁ POLITIKA KLINIKY REPROGENESIS

Dlhodobo výborné výsledky radia ReproGenesis medzi popredné európske centrá reprodukčnej medicíny, ktoré poskytujú služby na odbornej úrovni úspešných svetových IVF centier. Vďaka využitiu najmodernejšieho technického vybavenia, poznatkov a postupov súčasnej lekárskej vedy, tímu špičkových špecializovaných odborníkov venujúcich sa umelému oplodneniu niekoľko rokov a individuálnemu prístupu, ktorý kladie dôraz na dôveru, empatiu a porozumenie, dosahuje ReproGenesis konštantne nadštandardnú úspešnosť v liečbe neplodnosti.

CENTIER ASISTOVANEJ REPRODUKCIE, V NÁVÄZNOSTI NA VZRASTAJÚCI TREND PROBLEMATIKY PLODNOSTI, CELOSVETOVO PRIBÚDA. V ČOM SA PRÁVE MY ODLIŠUJEME?

Liečba neplodnosti je pre nás predovšetkým otázkou dôvery, poskytovanej kvality a spokojnosti. Pacient sa stáva naším partnerom, nie členom anonymného davu. Sústredíme sa na vytváranie pozitívneho vzťahu medzi liečeným párom a lekárom, kladieme dôraz na empatiu a porozumenie a robíme vždy maximum pre to, aby bol prirodzený stres súvisiaci s liečbou minimalizovaný.

„ZA VŠETKÝM, ČO ROBÍME, VIDÍME PREDOVŠETKÝMM OSOBNÝ ŽIVOTNÝ PRÍBEH ČLOVEKA.“

Filozofia kliniky ReproGenesis

Filozofia kliniky ReproGenesis sa zakladá predovšetkým na rešpektovaní individuality každého liečeného páru, citlivom osobnom prístupe, profesionalite a vysokom štandarde poskytovaných služieb.

Naším najväčším humánne etickým poslaním je pomoc párom, ktorých sa problematika plodnosti týka, k počatiu zdravého dieťaťa. K liečenému páru pristupujeme vždy s vedomím psychickej náročnosti, ktorá je na nich v rámci liečby neplodnosti kladená. Zaujíma nás história, ktorú si k nám so sebou na kliniku pacienti prinášajú a maximálne vnímame citlivosť situácie, v ktorej sa nachádzajú.

Každý pár podstupujúci liečbu na klinike ReproGenesis má k dispozícii svoju koordinátorku, ktorá ju sprevádza na ceste za vytúženým dieťatkom. Naše koordinátorky sú nevyhnutným dôverným spojítkom liečebného procesu. Poskytujú párom podporu nielen v oblasti sprostredkovania všetkých s liečbou súvisiacich informácií, ale taktiež ľudskú opora, ktorá zďaleka nekončí absolvovaním liečebného cyklu. Zostávajú s klientkami v kontakte aj naďalej.

Z odborného hľadiska je pre nás zásadné kontinuálne sledovať najmodernejšie postupy v oblasti asistovanej reprodukcie a neustále sa vzdelávať v oblasti reprodukčnej medicíny. Rovnakou mierou vnímame dôležitosť zabezpečenia najmodernejšieho technického vybavenia. Klinika ReproGenesis má vlastné špičkové laboratóriá, modernú kryobanku, operačnú sálu a lôžkovú časť, recepciu i relaxačnú zónu s vybavenou samoobslužnou kuchynkou.

Samotné prostredie kliniky je ďalším významným bonusom. Naše centrum je situované v bezprostrednej blízkosti brnenského výstaviska, v areáli s veľkou záhradou, v malebnej historickej vile, pre ktorú je typická pokojná a ukľudňujúca atmosféra. Klinika je ľahko dostupná všetkými dopravnými prostriedkami, možnosť parkovania je priamo v areáli.

Prepájanie klasickej medicíny a podpornej tradičnej medicíny vnímame ako veľmi prínosnú kombináciu, ktorá vedie hlavne k uvoľneniu stresu, ktorý s liečbou neplodnosti priamo súvisí. V rámci liečebných programov preto ponúkame profesionálnu akupunktúru, a to priamo vo vlastných, k tomuto účelu novo vybudovaných, priestoroch. Pozitívny dopad akupunktúry pri liečbe neplodnosti preukázalo už mnoho odborných štúdií.

VÍZIE KLINIKY REPROGENESIS

Celé naše úsilie je zamerané na efektívnu medicínu, jej pozitívny výsledok a spokojného klienta. Robíme všetko preto, aby sme aj naďalej patrili medzi úzku špičku európskych centier asistovanej reprodukcie. Intenzívne pracujeme na zavádzaní najnovších technológií a metodík liečby. Investujeme do najmodernejších prístrojov a vybavenia. 

Podporujeme sebavzdelávanie a kontinuálne zabezpečenie zvyšovania odbornosti zamestnancov kliniky, ktoré korešponduje s najnovším výskumom v oblasti liečby neplodnosti. Náš zohratý tím, to je vysoko odborný tím lekárov, embryológov, andrológov, anestéziológov, koordinátoriek, zdravotných sestier a ekonomicko-administratívnych pracovníkov.

Vytvárame profesné partnerstvá s uznávanými odborníkmi danej problematiky zo zahraničia. Spolupracujeme s lekármi z celého sveta, čím uľahčujeme prípravu na podstúpenie liečby pacientov zo zahraničia.

Spokojnosť a kladné referencie našich pacientov sú pre nás určujúce. Každý článok personálnej štruktúry kliniky je nepostrádateľnou súčasťou celku, ktorý sa priamo podieľa na výsledkoch liečby. Sme motivovaný želaním, aby ste sa v ReproGenesis cítili dobre, navzdory tomu, akou náročnou etapou života práve prechádzate.

Nekompromisne dodržujeme zákonom stanovené podmienky pre zabezpečenie bezpečnosti ľudských tkanív a buniek a striktne dodržujeme pravidlá a predpisy štátnych i európskych inštitúcií a všetky tieto nevyhnutné podmienky splňujeme. Sme držiteľmi certifikátu kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2016. Za naše úspechy v oblasti liečby neplodnosti sme opakovane oceňovaní medzinárodnými inštitúciami danej oblasti, ktorá vyhodnocuje kvalitu poskytovanej starostlivosti a výsledky liečby.

Formulár

Spýtajte sa odborníka