IMT Matcher

SME JEDINÁ KLINIKA V ČESKEJ REPUBLIKE POUŽÍVAJÚCA KOMPLEXNÝ ELEKTRONICKÝ KONTROLNÝ SYSTÉM IMT MATCHER®.

IMT MATCHER JE SOFISTIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ KONTROLNÝ SYSTÉM ZAZNAMENÁVAJÚCI VŠETKY POSTUPY LIEČBY, OVERUJÚCI ZHODNÚ IDENTITU POUŽÍVANÝCH VZORIEK A ZARIADENIACH A MAPUJÚCI PRACOVNÉ POSTUPY.

PREDSTAVENIE SYSTÉMU MATCHER® POUŽÍVANÉHO KLINIKOU REPROGENESIS

Vždy robíme maximum preto, aby sme zaistili, že všetky procesy priebehu vašej liečby sú kontrolované, presne identifikované a evidované. Tieto opatrenia sa snažíme neustále zefektívňovať, preto ako jediná klinika v Českej republike novo používame unikátny komplexný elektronický kontrolný systém procesov liečby IMT Matcher®.

Priebeh liečby je pod prísnym dohľadom nielen všetkých pracovníkov laboratória a zavedených kontrolných postupov, novo je aj pod dohľadom kontrolného elektronického systému, ktorý dohladuje nad správnou identifikáciou daných údajov, vykonáva ich neustálu kontrolu v jednotlivých krokoch liečby (napríklad identifikácia laboratórne skúmavky, s ktorou pracovník laboratória práve pracuje) za využitia unikátneho identifikačného čísla s priradenými a overenými osobnými údajmi, ktoré sú opakovane overované, kontrolované a evidované počas celého liečebného postupu.

Otázky a odpovede

Matcher® je osvedčeným komplexným elektronickým kontrolným systémom, ktorý využívajú popredná svetová centra asistovanej reprodukcie. Kombinuje v sebe sofistikované technické vybavenie, výnimočný software, identifikáciu pomocou čiarových kódov a zobrazovaciu technológiu, ktorá neustále zaznamenáva a kontroluje identitu pacientov a vzoriek použitých v každom kroku vašej liečby a tieto záznamy eviduje.

Niektoré zo základných procesov, ktoré sú pomocou Matcher® systému pod neustálou elektronickou kontrolou a evidenciou:

  • Identita pri odbere vajíčok, spermií alebo pri prenose embryí
  • Označovanie všetkých laboratórnych nádob použitých v rámci vašej liečby
  • Práca embryológa so spermiami, vajíčkami, embryami
  • Pohyb embryí v priebehu kultivácie
  • Identifikácia a kontrola vajíčok, spermií a embryí pri rozmrazovacích procesoch

Na začiatku liečby vám bude vydaná identifikačná bezpečnostná karta veľkosti kreditnej karty. Fotografie a unikátny čiarový kód na tejto karte budú v priebehu všetkých liečebných a embryologických procesov slúžiť na potvrdenie vašej totožnosti.

Čiarový kód s vašimi identifikačnými údajmi slúži na kontrolnú identifikáciu a označovanie všetkých zárodočných buniek používaných v súvislosti s vašou liečbou a neustále mapovaní ich pohybu. Sofistikované kontrolné elektronické zariadenie Matcher® je implementované priamo do pracovných plôch embryológov a andrológov, monitoruje tak prácu so všetkými zariadeniami a médiami a túto prácu eviduje.

Rovnako tak proces kryokonzervácie a rozmrazení spermií, vajíčok a embryí je sledovaný a zaznamenávaný pomocou Matcher®.

Kým nebudete môcť vidieť postupy, ktoré sa vykonávajú počas liečby v laboratóriu, môžete si stále byť istí, že každý uskutočnený postup je pod neustálou kontrolou, monitorovaný, zaznamenaný a evidovaný.

Nemajte obavy, na základe predloženia preukazu totožnosti a jeho overenie vám vystavíme náhradnú kartu z vašich lekárskych záznamov, ktoré sú súčasťou našich kontrolných systémov a systémov Matcher®.

Nie, Matcher® je pasívny systém, ktorý nijako nebude ovplyvňovať váš liečebný cyklus. Naopak je navrhnutý tak, aby pomohol eliminovať všetky možné riziká pri práci s ľudskými bunkami.

Formulár

Spýtajte sa odborníka