Zmluvné zdravotné poisťovne

Klinika Reprogenesis je zmluvným partnerom uvedených zdravotných poisťovní:

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Revírní bratrská pokladna (213)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201)

Formulár

Spýtajte sa odborníka