Predĺžená kultivácia embryí

PREDĹŽENÁ KULTIVÁCIA EMBRYÍ JE V DNEŠNEJ DOBE MODERNEJ MEDICÍNY ABSOLÚTNYM ŠTANDARDOM V LIEČBE NEPLODNOSTI.

PREDĹŽENÁ KULTIVÁCIA EMBRYÍ V LABORATÓRNYCH PODMIENKACH OBVYKLE BÝVA 5 DNÍ ODO DŇA PUNKCIE VAJEČNÍKOV.

Pri väčšom počte embryí je pre výber morfologicky najlepšie sa vyvíjajúce embryo štandardná päťdenná kultivácia, ktorá umožňuje kontrolu a následnú selekciu najvhodnejších embryí na transfer (= prenos do maternice).

Predĺžená kultivácia embryí je najzákladnejšou možnosťou oddeliť embryo zdravé od nedokonalého. Úplne chybná embryá sa počas prvých piatich dní v laboratóriu prestanú vyvíjať. Embryá, ktorá sa do 5. dňa stále vyvíjajú, možno považovať za dobré. Prenesieme jedno, maximálne dve embryá do maternice a ostatné kvalitné možno zamraziť.

 

Formulár

Spýtajte sa odborníka