ICSI - Intracytoplazmatická injekcia spermií do vajíčka

ICSI JE MODERNÁ METÓDA, KTORÁ ZA POMOCI MIKROMANIPULAČNÝCH TECHNIK UMOŽŇUJE ZAVEDENIE VOPRED VYBRANÉ IMOBILNÉ SPERMIE DO CYTOPLAZMY ZRALÉHO VAJÍČKA.

ISCI metóda

TÁTO MIKROMANIPULAČNÁ METÓDA SPOČÍVA VO VÝBERE KVALITNEJ SPERMIE (BUNKY SO SPRÁVNYM POHYBOM A MORFOLÓGIOU). SPERMIE SA POMOCOU ŠPECIÁLNEJ SKLENENEJ MIKROPIPETY PRI VEĽKOM ZVÄČŠENÍ POD MIKROSKOPOM IMOBILIZUJE (ZNEMOŽNÍ SE JEJ POHYB PRERUŠENÍM MIKROTUBULOV V BIČÍKU), NASAJE DO PIPETY A VPRAVÍ PRIAMO DO CYTOPLAZMY ZRELÉHO, OPLODNENIA SCHOPNÉHO VAJÍČKA. Využitie tejto metódy je pre zisk embyrí v niektorých prípadoch nevyhnutné. Hlavne pri nízkom počte spermií, pri zlej morfológii alebo pohyblivosti spermií partnera. K tejto metóde sa pristupuje v prípade, že spermiogram partnera nevykazuje hodnoty odpovedajúce normálnemu spermiogramu zdravého fertilného muža. Jedným z najdôležitějších kritérií je morfológia spermií. Pri zlom výsledku je vždy doporučovaná metóda ICSI, aby sa zabránilo preniknutiu abnormálnej spermie do vajíčka a tým sa minimalizoval vznik abnormálneho embrya.

INDIKÁCIE K ICSI

Formulár

Spýtajte sa odborníka