Spôsob úhrady za liečbu

Základnú čiastku za terapeutický cyklus je nutné uhradiť prevodom na účet kliniky najneskôr ku dňu zahájenia stimulačného alebo transferového cyklu.

Záverečné vyúčtovanie terapeutického cyklu bude uskutočnené v deň embryotransferu na ekonomickom oddelení.

V deň osobnej návštevy kliniky je možné na ekonomickom oddelení uskutočniť platbu:

Bankové spojenie

Detaily prevedenia platby Vám budú doručené spolu s ďalšími informáciami týkajúcimi sa Vašej liečby.

Formulár

Spýtajte sa odborníka