Liečba neplodnosti

Príčiny neplodnosti

Nie každý pár má to šťastie splodiť dieťa prirodzenou cestou

Darcovská databáza

Klinika ReproGenesis disponuje obsiahlou databázou darcov a darkýň. Vďaka tomu pre Vás môžeme vybrať skutočne najvhodnejšiu darkyňu alebo darcu.

Asistovaná reprodukcia

Pokiaľ nedôjde k otehotneniu ani po odstránení zistených príčin, alebo pri poruchách, ktoré nemožno riešiť iným spôsobom, lekár navrhne niektorú z metód asistovanej reprodukcie.

Metódy liečby neplodnosti

Metódy liečby neplodnosti