Kto je darkyňou vajíčok

DARKYŇAMI VAJÍČOK SÚ MLADÉ ŽENY VO VEKU 18 AŽ 34 ROKOV. Z našich dlhoročných skúseností je veková hranica 32 rokov optimálna, s vyšším vekom sa znižuje počet aj kvalita získaných vajíčok. NAŠIM CIEĽOM JE POSKYTNÚŤ PRÍJEMKYNI DOSTATOČNÝ POČET VAJÍČOK A GARANTOVAŤ PRENOS DVOCH KVALITNÝCH EMBRYÍ S MOŽNOSŤOU ZAMRAZIŤ ĎALŠIE EMBRYÁ PRE PRÍPADNÉ NESKORŠIE VYUŽITIE PRI KRYO-EMBRYO-TRANSFERE (KET).

Mladé ženy, ktoré majú záujem darovať vajíčka, podstupujú množstvo testov

V liečbe darovanými zárodočnými bunkami sa používajú iba vajíčka od dárkyň vyšetrených podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/23 / ES, a podľa zákona č. 296/2008 Zb. a Vyhlášky č. 422/2008. Testujeme ich z hľadiska psychologického, genetického, hormonálneho, ale aj na infekčné ochorenia vrátane HIV. ŽENY, KTORÉ BOLI ZARADENÉ DO DARCOVSKÉHO PROGRAMU PREŠLI NÁROČNÝMI TESTAMI A VYŠETRENIAMI.

Darkyne absolvovali:

Formulár

Spýtajte sa odborníka

Jsme soukromá brněnská klinika reprodukční medicíny a do našeho týmu hledáme kolegyni na pozici IVF koordinátorky pro maďarsky hovořící klienty.

Náplň práce

Požadavky

Nabízíme

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na info@reprogenesis.cz

Zasláním svého CV souhlasíte s tím, aby Vámi poskytnuté osobní údaje byly zpracovány a použity v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů („GDPR“) pro účely personalistiky společnosti ReproGenesis a. s.., a to na dobu neurčitou (tj. do odvolání).