Kto je darkyňou vajíčok

DARKYŇAMI VAJÍČOK SÚ MLADÉ ŽENY VO VEKU 18 AŽ 34 ROKOV.

Z našich dlhoročných skúseností je veková hranica 32 rokov optimálna, s vyšším vekom sa znižuje počet aj kvalita získaných vajíčok.

NAŠIM CIEĽOM JE POSKYTNÚŤ PRÍJEMKYNI DOSTATOČNÝ POČET VAJÍČOK A GARANTOVAŤ PRENOS DVOCH KVALITNÝCH EMBRYÍ S MOŽNOSŤOU ZAMRAZIŤ ĎALŠIE EMBRYÁ PRE PRÍPADNÉ NESKORŠIE VYUŽITIE PRI KRYO-EMBRYO-TRANSFERE (KET).

Mladé ženy, ktoré majú záujem darovať vajíčka, podstupujú množstvo testov

V liečbe darovanými zárodočnými bunkami sa používajú iba vajíčka od dárkyň vyšetrených podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/23 / ES, a podľa zákona č. 296/2008 Zb. a Vyhlášky č. 422/2008.

Testujeme ich z hľadiska psychologického, genetického, hormonálneho, ale aj na infekčné ochorenia vrátane HIV.

ŽENY, KTORÉ BOLI ZARADENÉ DO DARCOVSKÉHO PROGRAMU PREŠLI NÁROČNÝMI TESTAMI A VYŠETRENIAMI.

Darkyne absolvovali:

Formulár

Spýtajte sa odborníka