Najprirodzenejšie možnosti liečby

Natívny - prirodzený cyklus IVF

Počas natívneho IVF cyklu sa nepoužívajú žiadne hormonálne lieky pre stimuláciu vaječníkov.

Minimálna stimulácia

Pri minimálnej stimulácii sa využíva, ako už napovedá názov, veľmi nízke dávky stimulačných liekov.